Dø§ Dårī åZ Chī BəNəvī§åM åZ DårDåM Yå åZ khåTəRəhåYīīīī K åZ ZƏNdəGīM DåråM k HåNøZə DåRåM Bå kHåTəråTə§h ZəNdƏgī MīkøNM Ø NåFå§ Mīkə§HM həh khəīLī Hå Hå§ k bəhəM MīKhåNDåN

DəlåM þøRə khøNə DG håRaFåYī k þø§hTåM ø Rø Dår RøM MĪGåN MøhəM  Nī§ Dg DåråM Bååååå øN BøYə ATrəHhh k VåGTī DəlTåNgə§h Mī§hM MīkhøRə BƏ Må§håMåM ZəNDəgī MīkØNm,DəlåM Vå§ə §əDå§h,Vå§ə åTrī k håMī§hə DīVøNM MīkårD,Vå§ə øN Chə§hå§h k VågTī NəGåM MīkårD MåhVə§h Mī§høDåM DīVønM MīkårD Vå§ə LåBkhåNDə§h k HåMī§hə Vå§aM MīkhåNDīD GøRbøNə§Hhhhh Bə§hM k dəlåM TånG §høDə Vå§Ə HåMə Chī§h

Həy TøYī k MīkhåNDī Vå§ə TīþåM Vå§ə īNə k DåGhøNM BəFåhM k Dg RåFTƏ Vå§ĕ øNə īN GīYåFƏ

Vå§ə Rī§hM k HåMə Yə ChīZī MīgN møhəM Nī§ båråM bəkhåTårə Dørī§həəə NəMīFåHmī ChøN TåJrøBå§h MårDøNəGī MīkhåD

 

[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:24 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

MØrTƏŻå Þå§hÆī 👑🎵

 

 

Dələ DøNYå Rø khøN kåRDī ak ĪNJørī Tø råFTī 

 

TåMøMə DƏlkhø§HīhåMø Tø BÅ RåFTåNəT GərƏFTĪ 

 

Mə§lə Hə§ə YƏ Ə§hG TåZə BøDī

 

Mə§lə åF§åNə Bī ÅNDåzZə bøDī

 

HīCH kī bårå MN §hÅBīhƏ Tø NåbøDə

 

DØNYå ChƏ Bī RåhMī åkhƏ TåNhåYī ZøDə

 

Dələ DøNYå Rø khøN kåRDī ak ĪNJørī Tø råFTī 

 

TåMøMə DƏlkhø§HīhåMø Tø BÅ RåFTåNəT GərƏFTĪ 

 

Mə§lə Hə§ə YƏ Ə§hG TåZə BøDī

 

Mə§lə åF§åNə Bī ÅNDåzZə bøDī

 

K īNjøRī Tø RåFtī

 

TåMøMə DƏlkhø§HīhåMø Tø BÅ RåFTåNəT GərƏFTĪ 

 

Dələ DøNYå Rø khøN kåRDī ak ĪNJørī Tø råFTī 

 

Mə§lə Hə§ə YƏ Ə§hG TåZə BøDī

 

Mə§lə åF§åNə Bī ÅNDåzZə bøDī

 

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:33 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

بگذار بگویم : آخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم ! که پشت این همه فاصله تا این حد به من نزدیکی ... " تو ادامه ی وجود منی " دل من با تو آرام گرفت این نوشته های گاه و بی گاه قلب من است برای تشکر از تو که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی صبورانه همه ی بهانه گیری هایم را هضم کردی و آخر هم با همان زنگ صدای همیشگی ... تسکینم دادی من نمی دانم چه شد یا از کجا پیدا شدی ! فقط خوب کردی ادامه ی وجود من شدی . . . خوب کردی !

 

 

 

BəGøZår bəGøyåM: ÅkhåR FåhMīDåM Chə råbTī bəHåM DåRīM  Þø§hTə īN HåMə Få§ələ Tå īN HåD B Mn NåZDīkī

"U ƏDåMəYə VøJøDə MåNī"

Dəl Mn Bå Tø ÅråM gəRəFt īN NəVə§hTə Håyə Gåh V bīGåH gÅlB Mn Hås BåråYə Tå§Håkør åZ U k TåMåMə kÅj khəlGī HåyåM rå TåHåMøl kåRDī §AbøråNə håMəYə BåhåNƏ gīrīHåYåM rÅ håZM kårDī Vå åKhår  håM Bå hÅMåN ZånG §əDåYə håMī§həgī

Tå§kīnM Dådī Mn nəmīdøNm Chə §hød Tø ÅZ køjå þəYdå §Hødī

FågåT khøb kåRdī ƏdåMəYə VøjøDe Mn §Hødī...... khøb kåRdī

[ جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 0:40 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد سارا ... دخترک خودش ر ا جمع و جور کرد،سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت بله خانوم؟ معلم که از عصبانیت شقیقه هاش میزد،توی چشمان سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس، دفترتو سیاه و پاره نکن؟ ها!؟ فردا مادرت رو میاری مدرسه میخام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم. دخترک جونه لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:خانوم... مادرم مریضه اما...بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن... اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم که از گلوش خون نیاد...اونوقت میشه واسه خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه...اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یک دفتر بخره که من دفترای دادشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول میدم مشقامو... معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخاند و گفت بنشین سارا... کاسه اشک چشم معلم که روی گونه اش خالی شد... روی تخته سیاه نوشت: زود قضاوت نکنید,, تا کفش کسی رو نپوشیدیم راه رفتنشو مسخره نکنیم

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:13 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

به سلامتی پسری که عشقش عاشق رفیقش شد... اسم عشقشوتوگوشیش نوشت: "زن داداش" 😔😔😔😔 به سلامتی دختری که / شب عروسی دوست پسرش میرقصه و دست هاشو میندازه رو شونه عروس... میگه مواظب داداشم باش...😔😔😔😔 به سلامتي سربازي که تو ايست بازرسي شيشه مشروب رو ديد به فرماندش چيزي نگفت فقط گفت يه پيک به سلامتي عشقم بزنيد،،،،که امشب عروسيشه 😔😔😔😔 بسلامتی سربازی ک باحقوق خدمتش؟؟؟ واسه دوست دخترش مانتو خرید!!! ولی دوست دخترش دکمه هاشو واسه یکی دیگه باز کرد 😔😔😔😔 به سلامتی دختری که به عشقش گفت : اگه بمونی میشی بابای پسرم و اگه بری میشی اسم پسرم… 😔😔😔😔😔 به تلخی پیکهای عرقی که به سلامتی تو بلند کردم و سر لج بعضیا مزه نخوردم، مستانه به یادتم.. 😔😔😔😔.!!! بِزَن بِه نابودی کَسی کِه بِهِش اِس میدادی➪➪➪ ✁تو بَغَل یِکی دیگه میخوندِش وحَذفِش میکَرد ومیگُفت:✃ ↞↞↞ایرانسِل بود....!!↠↠↠

 

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:13 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

ÆŁØŇƏ👑BīDEL

 

 

 

MīM MƏ§le MØrTƏŻå👑🎵

[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:43 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

Åz zåMøNī K tØ RåfTī ZƏndəgīM §Hødə hīch yånī Dg ømīdåMM Råftə RūZ Ø §håb håMM §hødə yəKī nƏmīdønM rūzå V §håbå kəY mīgZårə DəlåM tångīDə Våsə øn RūZå K BəDønə §håb bəkhəīr bəhåM Gøftån khåbəMøn nəmībørD Chə såkhtə HånøZ K hånøZ åDåt nåKårDåM b tånHåyīyə 2bårə DəlåM gərƏftə §håbå tå Dīr våGt tåNhå håmDåMåM  MØrTƏŻå Þå§hÆī hås V §øbå KønJə Yə Gø§hə Mī§hīnM DG hīChī VåsåM Møhəam Nī§§§ Håtå bøDånə KhøDåM

[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 22:34 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

ƏyDī k ba TaNhÆyī TahVīl koni MīkHay Che ƏyDī baShe Ta ZamaNī k KaSī PīSheT naBæShe V ba on KaSī k haMe chīzeT baShe əYD ro TahVIL nakoNī əyd nīS k BadBaKhtīYe jadīDe k daRī shoRo mīKoNī paS be SAlAmaTīye baDbaKhtoYe jadīD 💔 EYd bara onAYī k vagEaN eyDE tabrīK mīGAm🔚           

 

 

                                              ■HAÞÞy Nəw Yəår§■

[ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:32 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

ﺑﻪ ﺳــــﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴــﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔـــﺘﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻣـــــــﺮﮒ

ﻣﯿﺘــــﺮﺳﯽ؟

ﮔــﻔــــﺖ : ﻓﻘــــﻂ ﺑﺨـــــﺎﻃﺮ ﮔﺮﯾــــﻪ ﻣــــــــــــــــﺎﺩﺭﻡ

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 10:43 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]

Aßjimmmm kheili doset daram nafasami to vagean yedoneyi fereshteye mn kheili doset daram zendegim age azam narahat beshi nafasam migire chon to nafasami

[ پنجشنبه نهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 12:15 ] [ aMīrMahDī & SÆƏD BaTīk ]
[ ]